Logo: XML Sweden Företaget
XML 1.0 XML 1.1

Företaget


XML Sweden är ett litet konsultföretag som specialiserat sig på datalagrings- och utbytesformatet XML. Vårt intresse för standarden väcktes under våren 1997 och företaget bildades formellt senare under året, då XML ännu var ett utkast. Sedan dess har vi arbetat med XML på heltid och räknar oss till eliten inom XML-användning i Sverige.

Bland våra kunder finner man Arbetsmarknadsstyrelsen, AstraZeneca, Bankgirocentralen, Ekonomistyrningsverket, Försvarets Materielverk, H & M Hennes och Mauritz AB, Stockholms stad, Stråhlfors, Tele2, Telia Mobile, Volvo IT m.fl.

Vi vet att XML är stort och kan vara svårt att få grepp om. I takt med att allt fler finner passande tillämpningar av den flexibla syntaxen växer det fram en helt ny värld av möjligheter. Inom vissa områden har XML blivit så självklart att man tar det för givet. I många andra sammanhang väntar tekniken bara på att få komma till användning.

Allt detta nya kräver en stor insats inom utbildning, och det är där vi har vår huvudnäring. Vi håller skräddarsydda interna utbildningar och öppna seminarier om XML-standarder och -tillämpningar. Därutöver bedriver vi konsulttjänster för olika slags organisationer.

På senare år har vi använt vår kompetens för att ta fram applikationer med XML-tillämpningar. Det gäller applikationer i Office-miljö som gör att man kan skapa, läsa och bearbeta XBRL-dokument.

För att skicka XML-dokument mellan organisationer har vi under 2008 engagerat oss i hanteringen av elektroniska signaturer. I en värld där företag spelar en avgörande roll för att skicka och ta emot signerade och framför allt krypterade dokument måste företagen vara s.k. toppnoder som delar ut signaturer till sina anställda. Om dokumentsigneringen skulle ske genom sådana e-legitimationer som bankerna idag ställt ut till en stor mängd medborgare, och som bara den enskilde anställde eller aktuell bank har insyn i, förlorar företagen kontrollen över de signerade dokumenten. Företagen måste även få styra användningen av de utdelade elektroniska signaturerna genom att knyta dessa till roller med givna rättigheter. Sådana roller kan bara definieras av företaget självt och omöjligen av någon central statlig myndighet. Vi kommer under året utveckla vår argumentation i dessa frågor.

Adress: XML Sweden AB
Box 2124
176 02  JÄRFÄLLA
Besöksadress: Skarprättarvägen 3
Telefon: 0707 - 55 47 84
E-post: info(at)xml.se
Organisationsnummer: 556277-5857

Vår logotyp för tryck och webbpublicering finns här.