Logo: XML Sweden Företaget
XML 1.0 XML 1.1

Företaget


Inledning

XML Sweden är ett litet konsultföretag som specialiserat sig på datalagrings- och utbytesformatet XML. Vårt intresse för standarden väcktes under våren 1997 och företaget bildades formellt senare under året, då XML ännu var ett utkast. Sedan dess har vi arbetat med XML på heltid och räknar oss till eliten inom XML-användning i Sverige.

Bland våra kunder finner man Arbetsmarknadsstyrelsen, AstraZeneca, Bankgirocentralen, Ekonomistyrningsverket, Försvarets Materielverk, H & M Hennes och Mauritz AB, Stockholms stad, Stråhlfors, Tele2, Telia Mobile, Volvo IT m.fl.

Inom många applikaioner har JSON tagit över som metadataformat. Inom finansiell, klimat- och hållbarhetsinformation är alltid utbytesformatet iXBRL, ett XML-format som grundar sig på XML Schema-standarden.

Framför allt iXBRL kräver en insats inom utbildning, och det är där vi har vår huvudnäring. Vi håller skräddarsydda interna utbildningar och öppna seminarier om XML-standarder och -tillämpningar. Därutöver bedriver vi konsulttjänster för olika slags organisationer.

På senare år har vi använt vår kompetens för att ta fram applikationer med XBRL-tillämpningar. Erik Mjöberg i företaget var först i världen att certifieras av XBRL International 2012. Vi noterar att XBRL går fram som en ångvält som format för hållbarhet. Därmed kommer XBRL också att genomsyra finansiell information från produktkataloger på webben via order eller faktura till kontering (BAS-kontoplan i XBRL), till rapporter och slutligen lagring i databaser hos rapportmottagare.

Identifiering och signering

För att skicka XML-dokument mellan organisationer har vi sedan 2008 engagerat oss i hanteringen av elektroniska signaturer. I en värld där företag spelar en avgörande roll för att skicka och ta emot signerade och framför allt krypterade dokument måste företagen vara s.k. toppnoder som delar ut signaturer till sina anställda. Om dokumentsigneringen skulle ske genom sådana e-legitimationer som bankerna idag ställt ut till en stor mängd medborgare, och som bara den enskilde anställde eller aktuell bank har insyn i, förlorar företagen kontrollen över de signerade dokumenten. Företagen måste även få styra användningen av de utdelade elektroniska signaturerna genom att knyta dessa till roller med givna rättigheter. Sådana roller kan bara definieras av företaget självt och omöjligen av någon central statlig myndighet. Vi kommer att utveckla vår argumentation i dessa frågor.

Framför allt skiljer EU:s regelverk mellan signering och identifiering, vilket idag inte tillgodoses via Bank-ID. Det är en allvarlig brist.

XBRL

XBRL (eXtensible Business Rport Language) är numera ett centralt format på webben. Det är ett XML-format som till att börja med användes för finansiell information och lagerinfrormation. XBRLs stora användning kommer dock att vara för hållbarhetsinformation. EU-kommissionen har satsat stort på att hållbarhetsinformation (ESG, Environmental Social Governmental) ska definieras i XBRL. Redan nu finns regelverk för stora investerare och stora företag att tillämpas från och med 1 januari 2024. Senast 2027 kommer samtliga komponenter i ett företags verksamhet och processer att vara definierade på EU-nivå i XBRL. Därmed blir företagen jämförbara på komponentnivå. De europeiska företag, stora som små, som vill vara föremål för investeringar från kapitalstarka intressenter bör se till att de följer EU:s ESG-standard. Detta gäller också utomeuropeiska företag som vill exportera till EU. EU-kommissionen har redan aviserat tullar för sådana företag, om de inte följer ESG-kraven.

Redan 2006 redovisade XML Sweden ett första förslag till BAS-kontoplan i XBRL till XBRL-föreningens styrelse. Sedan dess har XML Sweden konsekvent argumenterat för frågan. Argumenten vinner nu stöd när XBRL även kommer att användas för hållbarhet. Senast har företagarorganisationen Företagarna vänt sig till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) med krav på införande av BAS i XBRL.

Adress: XML Sweden AB
Box 2124
176 02  JÄRFÄLLA
Telefon: 0709 - 13 00 13
E-post: info(at)xml.se
Organisationsnummer: 556277-5857

Vår logotyp för webbpublicering finns här(OBS! Formatet är Scalable vector Graphics, SVG).