Logo: XML Sweden XBRL-2018
XML 1.0 XML 1.1

Två XBRL-seminarier

Båda seminarierna kommer att hållas i Företagarnas lokaler, Rådmansgatan 40, 3 tr, Stockholm.

Lokalen heter Minst och ger plats åt ca 25 deltagare.

Föreläsare: Erik Mjöberg

Seminarierna inriktar sig på förhållanden hos SME-företag.

Frågor om seminarierna skickas till info(hos)xml.se.

XBRL, BAS och SIE för tekniker

Kursprogram den 11 april (ungefärliga tider)

08.30 Samling, kaffe
09.00 Inledning: Företagarna, makten över data
9.10 XML — jakten på metadata
9.30 XML Schema; element/attribut-definitioner
datatyper, innehållsmodell, import
10.00 Kaffe
10.15 XML Schema (forts); kontroll/parsing,
abstract, substitutionsgrupp m.m.
10.45 XBRL; specen, DTS, länkdatabaser,
instansdokument, item, tuple, context
12.00 Lunch (intas i Företagarnas lokaler)
13.00 Lagring av instansdokument,
lagring av taxonomier
13.20 XBRL Dimension
13.45 XBRL i andra länder
14.15 BAS-kontoplan i XBRL
14.30 Kaffe
14.45 Demo av applikation
med BAS-kontoplan i XBRL
15.00 XBRL med BAS och SIE -
en svensk SBR
15.30 Kan SIE utvecklas till en
världsstandard, SIE-XBRL?, XBRL-GL?
16.00 Diskussion, frågor mm
16.30 Avslutning
Kursavgift: 4200 kr exkl moms
(Dokumentation: Ca 150 PowerPoint-bilder)

Anmälan (senast den 4 april)
Namn:
Organisation:
E-post:
Jag önskar vegetarisk lunch
 
Anmälan är
bindande.
Deltagare
kan bytas.

XBRL, BAS och SIE för redovisningskonsulter/revisorer/administratörer m.fl.

Kursprogram den 19 april (ungefärliga tider)

12.30 Samling, kaffe
13.00 Inledning: Företagarna, makten över data
13.10 XML — jakten på metadata
13.30 Datastandarder: XML Schema och
XBRL; taxonomier, länkdatabaser, iXBRL
14.15 Standarder för bokföring: BAS och SIE
14.45 Kaffe
15.00 XBRL i andra länder
15.20 BAS-kontoplan i XBRL
15.30 Demo av applikation med BAS-kontoplan i XBRL
15.45 XBRL i Sverige, kan SIE utvecklas till en
världsstandard, SIE-XBRL?, XBRL-GL?
16.30 Diskussion, frågor mm
17.00 Avslutning
Kursavgift: 2200 kr exkl moms
(Dokumentation: Ca 80 PowerPoint-bilder)

Anmälan (senast den 17 april)
Namn:
Organisation:
E-post:
Anmälan är
bindande.
Deltagare
kan bytas.