Logo: XML Sweden Utbildning
XML 1.0 XML 1.1

Utbildning


XML Sweden har ägnat sig åt XML sedan 1997 och vi var också de första i Sverige att erbjuda utbildningar i XML. Vi har följt utvecklingen på heltid och utvecklat vårt material allt eftersom nya standarder tillkommit. Varje utbildning är skräddarsydd och hålls hittills alltid på plats hos kunden. Då och då arrangerar vi seminarier för större grupper.

Anpassad utbildning

XML har i applikationer mer och mer tagits över av JSON. Men XML har kommit tillbaka, framför allt i och med att klimat- och hållbarhetsdata definieras i XML, närmare bestämt iXBRL.

Många har lärt sig XML "ad hoc" i de sammanhang där de har stött på XML-tillämpningar. Men bilden är splittrad och få har en bredare förståelse för vart XML- och JSON-världen är på väg. Många förstår inte grundläggande frågor som:

Då XBRL är formatet för hållbarhet utöver finansiell information, inriktas XML Swedens utbildning bredare på XBRL:

En väl genomförd utbildning bör planeras och diskuteras ordentligt i förväg. I formuläret nedan kan er utbildning skräddarsys innehållsmässigt som ett underlag för planeringen. Längden på utbildningen beror förstås på hur många ansnitt och övningar som tas med. Varje avsnitt tar i regel en halv till två timmar. Beräkna varje övningsuppgift till mellan en och två timmar, beroende på antalet deltagare.

Om utbildningen utgår från nybörjarnivå brukar vi ta med ett inledande avsnitt för att sätta XML i sitt sammanhang. Vidare finns det några avsnitt som alltid bör finnas med i en nybörjarutbildning.

Formuläret fungerar endast som planeringsunderlag. Tack för intresset!

Uppläggning

Ämne Genomgång Övningar
Grunderna i XML
En genomgång av den grundläggande syntaxen i XML. Vad är ett märkspråk? Är XML ett märkspråk? Vilken roll har schemat? Vad är fysisk och logisk struktur? Vad menas med välformaterade och giltiga dokument?
Namnrymder
När två dokument använder elementet "title" för olika saker uppstår en semantisk konflikt. Namnrymder gör det möjligt för XML-dokument att identifiera och särskilja varje innebörd av ett element så att de två olika dokumenten kan användas tillsammans utan risk för sammanblandning. Namnrymder är en obligatorsk del i vår utbildning för nybörjare, eftersom de kan anses vara en del i XML-syntaxen.
XML Schema
XML Schemas är W3Cs nu etablerade schemastandard, som har mest programstöd.
XSLT och XPath
XSLT är ett märkspråk används till att lägga till, ta bort, repetera och flytta om delar i XML-dokument. Språket uttrycks i XML. XPath är en syntax för att som används för att peka ut delar av ett XML-dokument. Man måste behärska XPath för att kunna använda XSLT. En diskussion om enbart XPath blir dock för abstrakt, så därför har vi båda språken inom samma avsnitt. XSLT är en utbtytning ur XSL.
XML Stylesheet Language (XSL)
XML Stylesheet Language (XSL), mer känt som XSL-FO, är ett språk för presentation av XML-dokument i medier med sidbrytning, t.ex. PDF.
XML Linking Language (XLink)
Med XML Linking (XLink) gör man länkar mellan XML-dokument, särskilt i XBRL.
Extensible Business Report Language (XBRL)
XBRL är en XML-standard för finansiella rapporter. I XBRL definieras begrepp (concepts) i XML-scheman, s.k. taxonomier. Begreppen ges egenskaper via länkbaser i XLink-standarden.
Dimension Linkbase
XBRL Dimension-standarden skapar möjlighet till t.ex. geografisk och organisatorisk uppdelning av begrepp. För kontobegrepp kan t.ex. uppdelning i reskontra vara aktuell. För lönerapportering uppdelning per anställd.
FN:s 169 mål för hållbarhetsutveckling (SDG, Sustainability Development Goals)
Förklarar hur klimatmål och hållbarhetsmål förhåller sig till andra mål, tidsmässigt och prioritetsmässigt. XBRL är det format som företagen kommer att använda för redovisning/rapportering av hållbarhetsdata.