Logo: XML Sweden Utbildning
XML 1.0 XML 1.1

Utbildning


XML Sweden har ägnat sig åt XML sedan 1997 och vi var också de första i Sverige att erbjuda utbildningar i XML. Vi har följt utvecklingen på heltid och utvecklat vårt material allt eftersom nya standarder tillkommit. Varje utbildning är skräddarsydd och hålls alltid på plats hos kunden. Då och då arrangerar vi seminarier för större grupper.

Anpassad utbildning

XML har blivit "hype" och allt fler applikationer säger sig ha XML-stöd. Många har lärt sig XML "ad hoc" i de sammanhang där de har stött på XML-tillämpningar. Men bilden är splittrad och få har en bredare förståelse för vart XML-världen är på väg. Många förstår inte grundläggande frågor som:

I den XML-anpassade standardvärlden dyker nya standarder upp med korta mellanrum. Standardernas förkortningar blir "buzzwords", där inte många förstår innebörden.

En väl genomförd utbildning bör planeras och diskuteras ordentligt i förväg. I formuläret nedan kan er utbildning skräddarsys innehållsmässigt som ett underlag för planeringen. I fältet längst ned finns det utrymme att ta upp ordningsfrågor och speciella önskemål. Längden på utbildningen beror förstås på hur många ansnitt och övningar som tas med. Varje avsnitt tar i regel en halv till två timmar. Beräkna varje övningsuppgift till mellan en och två timmar, beroende på antalet deltagare.

Om utbildningen utgår från nybörjarnivå brukar vi ta med ett inledande avsnitt för att sätta XML i sitt sammanhang. Vidare finns det några avsnitt som alltid bör finnas med i en nybörjarutbildning. Dessa avsnitt är ikryssade på förhand (om ni redan behärskar grunderna, kan ni förstås kryssa av dem).

Formuläret fungerar endast som intresseanmälan och planeringsunderlag. Ni förbinder er alltså inte till en utbildning genom att fylla i och skicka in det. Vi kontaktar er inom kort efter att vi fått er intresseanmälan, för att diskutera detaljerna. Tack för intresset!

Kontaktinformation

Organisation:

Kontaktperson:

Adress:

Telefon:

Fax:

E-post:

Uppläggning

Ämne Genomgång Övningar
Grunderna i XML
En genomgång av den grundläggande syntaxen i XML. Vad är ett märkspråk? Är XML ett märkspråk? Vilken roll har schemat? Vad är fysisk och logisk struktur? Vad menas med välformade och giltiga dokument?
Namnrymder
När två dokument använder elementet "title" för olika saker uppstår en semantisk konflikt. Namnrymder gör det möjligt för XML-dokument att identifiera och särskilja varje innebörd av ett element så att de två olika dokumenten kan användas tillsammans utan risk för sammanblandning. Namnrymder är en obligatorsk del i vår utbildning för nybörjare, eftersom de kan anses vara en del i XML-syntaxen.
DTD
Om den klassiska schemasyntaxen, som lämpar sig bra för boktryck och webbpublicering. Det här avsnittet kan också fungera som en allmän introduktion till scheman.
XML Schema
XML Schemas är W3Cs nu etablerade schemastandard, som har mest programstöd.
XSLT och XPath
XSLT är ett märkspråk används till att lägga till, ta bort, repetera och flytta om delar i XML-dokument. Språket uttrycks i XML. XPath är en syntax för att som används för att peka ut delar av ett XML-dokument. Man måste behärska XPath för att kunna använda XSLT. En diskussion om enbart XPath blir dock för abstrakt, så därför har vi båda språken inom samma avsnitt. XSLT är en utbtytning ur XSL.
XML Stylesheet Language (XSL)
XML Stylesheet Language (XSL), mer känt som XSL-FO, är ett språk för presentation av XML-dokument i medier med sidbrytning, t.ex. PDF.
XML Linking Language (XLink)
Med XML Linking (XLink) gör man länkar mellan XML-dokument.
Document Object Model (DOM)
Document Object Model (DOM) är ett objektorienterat API för XML. Man använder bland annat DOM för att skapa dokument dynamiskt, med hjälp av en uppsättning färdiga klasser. DOM-implementationer finns för en stor mängd programspråk. Vi kan erbjuda introduktioner till DOM i VB6, VB.NET, C# och Python.
Simple Object Access Protocol (SOAP)
SOAP är ett XML-protokoll som används för kommunikation på hög nivå, vanligen mellan applikationer på olika datorer. Uppslutningen bakom SOAP har varit överväldigande, och man förväntar sig därför att standarden kommer att få mycket stor betydelse när den är färdig. Bland de tekniker som SOAP kommer att ersätta är DCOM, Corba och RMI.
Extensible Business Report Language (XBRL)
XBRL är en XML-standard för finansiella rapporter. I XBRL definieras begrepp (concepts) i XML-scheman, s.k. taxonomier. Begreppen ges egenskaper via länkdatabaser i XLink-standarden.
Dimension och Formula Linkbase
XBRL Dimension-standarden skapar möjlighet till t.ex. geografisk och organisatorisk uppdelning av begrepp. XBL Formula Linkbase-standarden ger möjlighet att skapa relationer mellan begrepp i form av formler.

Nuvarande status

Vi planerar att utvärdera XML inom den närmsta framtiden
Vi har börjat utvärdera XML men är inte färdiga
Vi har utvärderat XML men är fortfarande osäkra på vilken nytta vi har av det
Vi har utvärderat XML positivt
Vi använder redan XML i produktion

Övriga önskemål och upplysningar