Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 Konvertering

Konvertering och mappning


Att arbeta med strukturerade märkspråk som SGML och XML har traditionellt inneburit ett större behov av konverteringar mellan olika format. I takt med att XML vinner mark minskar behovet, och konverteringarna har med XML:s genombrott blivit enklare att utföra, tack vare standardiserade programmeringsgränssnitt och transformeringsspråket XSLT.

Vi skiljer på konvertering och mappning. En konvertering är ett byte från ett filformat till ett annat. Vissa konverteringar gör man i avsikt att stanna i det senare formatet, som när man konverterat från MS Word till XML. Andra konverteringar sker som en del i ett arbetsflöde, som när man konverterar XML till XHTML eller PDF.

En mappning innebär för oss att konvertera från ett XML-språk till ett annat. Ibland gör man det för att man byter schema eller för att schemat har förändrats, men oftast handlar det om att man byter mellan vokabulärer som en del i ett arbetsflöde. Det senare är ett vanligt scenario inom exempelvis elektronisk handel, där olika företag uttrycker sig med olika termer. Dagens teknik för mappning är så kraftfull och effektiv att kravet på gamla tiders standardisering av scheman nästan har fallit bort.

Vi åtar oss allt från programmering av rutiner för konvertering till XML till storskalig manuell konvertering.