Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 eXelerator

eXelerator


Applikation för att öppna och bearbeta XBRL-dokument i Excel

XML Sweden och eReport AB har utvecklat ett Excel-verktyg som nu hårdtestas av några stora användare! Med det nya internationella standardformatet för finansiell rapportering ”XBRL” kan företag och myndigheter nu lättare och säkrare producera, analysera, distribuera, lagra och utbyta finansiell information i Excel. eReport är ett av de första företagen i världen som genom sitt avtal med Microsoft om tillgång till källkoden för Office kunnat utveckla ett verktyg som knyter samman XBRL-formaterad finansiell information med Microsoft Office till nytta för världens olika aktörer inom finansiell rapportering.

Denna revolutionerande Add-Inn applikationen ”eReport eXelerator for XBRL in Microsoft Office” baserad på Microsoft Office System stödjer fullt ut import, presentation, editering och reexportering av finansiell information i Microsoft Office helt i överensstämmelse med den internationella formatstandarden XBRL ver 2.1. Denna lösning i Microsoft Office System innebär att finansiell information kan hanteras helt automatiskt och säkert i Microsofts samtliga produkter, från affärssystem till Office-programmen.

Genom att få tillgång till finansiell information från helt olika företag, branscher, länder, språkområden etc direkt in i Microsoft Excel kan finansanalytiker, kredithandläggare, ekonomi- och redovisnings­personal liksom redovisnings- och revisionsbranschen säkert och enkelt hantera och bearbeta finansiell information, BSC och nyckeltal för benschmarking från exempelvis årsredovisningar mm.

Med denna utveckling bygger vi vidare på SIE-formatet med ett rapportformat som genom sin position som en internationell branschstandard kommer att på sikt beröra alla svenska företag i och med att främst Bolagsverket nu engagerat sig i i denna standard för ingivning av kompletta årsredo­vis­nings­hand­lingar elektroniskt fr o m den 1 juli 2006. Med andra ord – slut på omstansning av skannade bilder för 300.000 bolag!

Det nya verktyget ”eReport eXelerator for XBRL in Microsoft Office” är redan ute för skarp testbearbetning hos några stora användare inom finansiell rapportering och kommer att finnas tillgängligt på markanden inom kort.

Mer information kan du ladda hem här:

Faktablad för eReport eXelerator for XBRL in Microsoft Office

Exempel på presentation av en årsredovisning enligt Svensk AR-Taxonomi

Exempel på presentation av en årsredovisning enligt Canadensisk GAAP-Taxonomi