Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 Analys

Dokumentanalys


De flesta projekt vi gör börjar med en dokumentanalys. Kunden har en uppsättning dokument och databaser och vill få in XML i processen. Det första steget blir då att göra en analys av de data som finns. Resultatet blir ett schema (DTD eller W3C Schema) i form av en uppsättning filer som används till validering av dokument av en viss typ.

Dokument är det formella namnet på en samling information i XML, men det begränsar inte tillämpningen till dokument i den traditionella bemärkelsen. Även data är dokument i XML.

Dokumentanlys är en konst som tar tid att lära sig. Det finns hela böcker i ämnet, men bara erfarenhet ger den riktiga insikten man behöver för att skriva bra scheman. Ett bra schema är ovärderligt när man producerar dokument och skriver stilmallar. Ett dåligt schema gör hanteringen ineffektiv.