Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 Formulär

Formulärdesign


Ett vanligt sätt att dela upp information är att tala om dokument och data. För dokument har vi redan ett antal varianter, som Corel Xmetal, Altova Authentic och kommande versionen av Microsoft Word. Data passar i regel bättre att mata in i formulär. Några vanliga lösningar idag är HTML, Excel och Visual Basic. Med InfoPath har Microsoft skapat ett alternativ för dem som gärna drar sig för programmering, som ofta är riskfylld och tidsödande.

InfoPath 2003

Att skapa formulär

Att skapa formulär är ett yrke för vissa. InfoPath gör det jobbet enklare, men bara om man på förhand vet lite om funktionella användargränsnitt, affärslogik och gärna en del om form och färg.

Det mesta man göra med InfoPath kan lyckligtvis skötas med konfigurering istället för programmering, och i den bemärkelsen går det snabbare. Små enkla formulär kan skapas inom loppet av några minuter. Stora avancerade formulär kan ta ett par dagar att ta fram, efter en kravspec.

Att fylla i och spara formulär

Den andra gruppen användare av InfoPath är de som fyller i formulären ("fylleristerna"). Till detta behövs ingen speciell förkunskap, om formuläret är väl designat. InfoPath kan fås att säga ifrån om användaren matar in felaktig information, och säkrar därmed att all data är rätt innan den sparas.

Data sparas som en XML-fil, till en databas, eller till en Web Service, som kan fås att göra vad som helst med den inmatade informationen.

Formuläret självt är inte i XML, utan i ett binärformat. Det omöjliggör all konvertering av InfoPath-formulär till andra format, som HTML eller XForms. Förklaringen är att InfoPath-formulär innehåller en del säkerhet, som gör att de måste vara krypterade för att inte kunna modiferas av obehöriga.

Sammanfattning

Kanske mest imponerade är att InfoPath redan i sin första version är i det närmaste komplett och stabil. Den är väl genomtänkt, snygg och lättarbetad – helt i klass med de övriga programmen i Office-paketet.

XML Sweden lanserar nu formulärdesign med InfoPath som komplement till våra befintliga tjänster inom Web Services och lös integrering. Vi ser ett brett användningsområde för InfoPath, överallt där typisk tabelldata ska matas in. Vi kan också erbjuda utbildning i InfoPath liksom i flera andra delar av Office 2003.