Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 Integrering

Lös integrering


Innan XML fanns var man ofta tvungen att dra igång dyrbara utvecklingsprojekt för att få skilda datorsystem att kommunicera. Idag fungerar XML som ett universalspråk mellan datorer, precis som engelska är ett universalspråk för människor.

Det mest slående exemplet på nyttan med flexibiliteten hos XML är dess användning mellan stora datorsystem. Överallt finns företag, banker, myndigheter och andra organisationer som har gjort enorma investeringar under många år i ett system. Efter alla år finns det så mycket kunskap och erfarenhet i och omkring systemet att ett byte till något annat aldrig kan komma på tal.

Lös integrering med XML innebär att man mellan applikationer pratar XML. Man lägger till funktionalitet i sitt system som hämtar data från etablerade program, konverterar den till XML och skickar den vidare till andra som pratar samma språk. Det finns likheter med dagens standard EDIFACT, men XML har avgörande fördelar.

Uppfattningen att XML är bättre än EDIFACT har rotat sig även inom FN, som standardiserat EDIFACT. Nu är FN inblandat i projekt där man försöker överföra EDIFACT till XML-format. Fördelarna har att göra med XML:s syntax och uttryckliga definition av struktur och datatyper.

Den produkt vi förnärvarande rekommenderar för ändamålet är Microsoft BizTalk Server. I BizTalk Server gör man all integrering med konfigurering istället för programmering. Indata hämtas från bevakade kataloger, köer, webbformulär eller direkt från ett program. Utdata skickas med HTTP eller andra standard-protokoll, krypterat och signerat efter önskemål. Ett arbetsflöde kan skapas inom loppet av några sekunder. Allt detta utan en rad programkod.

Här låter vi BizTalk Server illustrera hur integrering med XML kan se ut. Klicka för att se bilderna i naturlig storlek.

Editor I Editor ger man namn på saker, bygger struktur och anger datatyper. BizTalk Server hanterar inte bara XML, utan även flatfiler enligt vanligt förekommande standarder som EDIFACT och X12. Båda filformaten definieras med samma typ av schema.
Mapper Verktyget Mapper används för att mappa data mellan olika scheman. Det spelar ingen roll om man har olika namn på saker och det är lika lätt att mappa till flatfiler som till XML. Det gör det lätt att anpassa sig till organisationer man utbyter data med, även om de aldrig hört talas om XML.
Orchestration Det här är ett arbetsflöde i Orchestration, från vilken man styr affärsprocesser och ärendehantering. Man skapar arbetsflödet genom att dra och släppa ikoner på en arbetsyta och dra pilar mellan dem. Behöver man göra ändringar kan det gå på några sekunder. Räkna med att det tar dagar eller veckor att programmera samma ändringar enligt EDIFACT-modellen.

Microsoft är inte ensamma om produkter för det här ändamålet, men av de vi tittat på är BizTalk Server mest komplett. Den fungerar förstås bra överallt där man har Windows i sina servrar, men man kan också tänka sig att använda den i en helt främmande miljö om den får en egen dator. Behovet av programmering är betydligt mindre och man har fantastiska möjligheter att göra ändringar inom den egna organisationen, utan att det påverkar kommunikationen med andra.

XML Sweden har använt BizTalk Server sedan våren 2001.