Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 Original

Originalframställning


Sedan början av 2001 har XML Sweden prepress som ett affärsområde. Tack vare att det nu finns minst en tillräckligt bra implementation av Extensible Stylesheet Language (XSL) går det att använda XML-dokument som basmaterial för tryck. Det ger nya möjligheter att effektivisera inte bara olika former av publicering, utan även indirekt annan hantering av informationen, som sökning, återvinning och arkivering.

Det färdiga resultatet kan fås i filformaten PDF eller PS, de två vanligaste formaten för tryck. Typografiskt sett är det en mycket god kvalitet man får, fullt jämförbar med vad som uppnås i program från Adobe och Quark.

Vanligen hjälper vi kunden med allt från dokumentanalys till produktion. Om kunden har en färdig DTD (eller XML-schema) och en uppsättning dokument, kan vi hjälpa till med att skriva en stilmall för tryck. När stilmallen är färdig kan vi framställa nya tryckoriginal inom loppet av några minuter varje gång en ny utgåva ska göras.

Vid framställning av publikationer används nästan uteslutande text som datatyp, varför DTDer, som bara har en datatyp för element (#PCDATA, parsed character data), går bra att använda i stället för XML-schema.

Viss information passar bättre för XSL. Bra exempel på när denna metod passar för originalframställning är när informationen

För rätt typ av dokument finns det mycket att vinna, men det finns också exempel på när XSL inte passar. För tidningslayout, affischtryck och annat som ställer krav på individuell utformning av varje sida rekommenderar vi hellre konventionella program som Adobe FrameMaker eller motsvarande. Ibland är XSL den bästa lösningen, ibland inte.

Bilden nedan illustrerar hur processen från DTD (eller XML-schema) och dokument till PDF kan se ut.

Arbetsgång för publicering i XML

DTD:n är egentligen inte en del av det vi kallar för "prepress", men den har stor betydelse för hur stilmallen skrivs. Dokumentet (XML) skickas tillsammans med stilmallen (XSL) till ett program som transformerar det enligt stilmallen till en annan fil (FO). Denna fil skickas vidare till en "rendering engine", som vanligtvis konverterar den till PDF, som kan återges visuellt i Adobe Acrobat eller matas i en tryckpress.