Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 Webbsidor

Publicering av webbsidor


XML Sweden är inte någon webbyrå, men webbpublicering är en del i vissa projekt. När vi gör webbsidor (eller programkod som genererar webbsidor) blir det enkla, lättnavigerade och lättarbetade sidor enligt de standarder som gäller. Kravet vi ställer på webbläsare är HTML 4 och CSS 1. Det motsvarar i praktiken följande av dagens produkter, inklusive senare versioner.

Webbsidor gör vi i XHTML 1.1. Eftersom dessa är kompatibla med ovanstående webbläsare (och nästan alltid med äldre versioner), anser vi att det inte finns något motiv för att producera nya webbsidor i HTML idag.

Förutom att producera nya webbsidor inom ramen för andra projekt, hjälper vi organisationer att konvertera från slaskig HTML till korrekt och lättarbetad XHTML och CSS. Det är till en stor del ett manuellt arbete, men vi kan även lära ut metoder för att göra arbetet snabbare och resultatet mer dynamiskt.

Vi är även kunniga inom begreppet portaler och kan skriva XML-drivna webbplatser med intelligenta webbtjänster.