Logo: XML Sweden
XML 1.0 XML 1.1 Web Services

Web Services


Web Services är en typ av lös integrering med XML som har fått en särställning. Trots namnet har Web Services inte så mycket med webben att göra. Tekniken drivs av nya standardiserade protokoll som är under utveckling. Vilka standarder som kommer att gälla i slutändan går inte att avgöra än, men Web Services ser ut att bli XML:s genombrott på Internet.

Web Services är applikationer eller delar av applikationer som kan göras allmänt tillgängliga över Internet med hjälp av protokoll som är skrivna i XML. Tekniken ger ny fart åt begreppet distribuerad databehandling ("distributed computing"). Föregångare som DCOM, Corba och RMI har lett utveckligen framåt, men ingen har förmått att få alla användare med sig. Idag tror vi och många andra att XML och Web Services kommer att bli det som verkligen sätter fart på intelligenta Internet-tjänster.

Microsoft har sedan 2001 skaffat sig ett visst försprång på området. I .NET är Web Services avgörande komponenter för att bygga applikationer. Ett bra koncept, bra teknik och bra dokumentation gör att vi tycker Microsoft förtjänar sitt försprång. Därför använder vi i första hand Microsoft Visual Studio .NET för Web Services.